Kinderen van nu worden voortdurend geprikkeld tot het maken van keuzen. Maar hoe leren ze kiezen? Anderen proberen hun keuzen te beïnvloeden. Niet alleen andere kinderen, maar ook ouders, leerkrachten en reclamemakers willen de keuzen van kinderen sturen. Hoe leer je hen daarmee om te gaan?

Serie: Kinderen en...
Titel: Keuzen maken. Over het omgaan met sociale druk, reclame, beïnvloeding en verleiding
Hilda Algra, Kwintessens 2007

Kinderen en... keuzen maken geeft de leraar handreikingen om leerlingen te helpen zich bewust te worden van de vele vormen van reclame, groepsdruk, beïnvloeding en verleiding en daarmee om te gaan. Reclame en beïnvloeding worden niet categorisch afgewezen. Het gaat er vooral om dat kinderen bewust kiezen of ze zich door iets of iemand laten verleiden.

Voorbeeld les onderbouw: De tor die niet tot tien kon tellen (pdf)
Tor kan niet wachten tot de taart klaar is.

Voorbeeld les middenbouw: Hebbe hebbe hebbe (pdf)
Een beetje wrede les. Een smeltend ijsje laat de kinderen voelen hoe ze reageren op verleiding. Samen zoeken ze naar alternatieven om niet zelf te smelten voor die verleiding.

Voorbeeld les bovenbouw: De groep de baas (pdf)
Wie is de baas: de groep of jijzelf? Hoe beïnvloedbaar ben je? Een zelftest voor kinderen.

Uit een recensie van Biblion: '...Daarbij getuigt zij van een genuanceerde en realistische visie. Het eerste deel is ook interessant voor ouders en andere opvoeders.'

Lees de recensie van Biblion.

BESTELLEN

Pin It