Kinderen en... keuzen maken geeft de leraar handreikingen om leerlingen te helpen zich bewust te worden van de vele vormen van reclame, groepsdruk, beïnvloeding en verleiding en daarmee om te gaan. Reclame en beïnvloeding worden niet categorisch afgewezen. Het gaat er vooral om dat kinderen bewust kiezen of ze zich door iets of iemand laten verleiden.

Voorbeeld les onderbouw: De tor die niet tot tien kon tellen (pdf) - Tor kan niet wachten tot de taart klaar is.
Voorbeeld les bovenbouw: De groep de baas (pdf) - Wie is de baas: de groep of jijzelf? Hoe beïnvloedbaar ben je? Een zelftest voor kinderen.

Kwintessens 2007