boek over leerproblemen en gedragsproblemen

'Kloek, rijk vademecum waarin op toegankelijke en praktische wijze een handreiking wordt geboden aan leraren en groepsmedewerkers in het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) voor het (leren) omgaan met leer- of gedragsproblemen. De goede toon van deze uitgave wordt meteen gezet door het motto, waarin centraal staat dat 'niets' lukt als de liefde voor leerlingen ontbreekt. (...) Inzicht in de problematiek zorgt ervoor dat leraar en leerling sámen anders kunnen leren omgaan met het probleem dat zich voordoet.'
Mart Seerden, Biblion

Hilda Algra en Ineke Dolfsma-Troost; Kwintessens, 2010.

'Het ontdekken van talenten' helpt heel praktisch bij de zoektocht naar talenten in de klas. Vervolgens kan zo'n talent worden ingezet om optimaal te leren en het kan verder worden uitgediept. Minder sterke talenten kunnen worden versterkt. In acht portretten worden de verschillende talenten tot leven gebracht, op basis van de theorie van meervoudige intelligentie (Howard Gardner).

Frank de Kiefte en Hilda Algra, Kwintessens 2009

 

 

 

Een praktische wegwijzer voor het primair onderwijs aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen en jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In heldere taal biedt het een overzicht van de (tot 2009) gangbare theorieën en praktische suggesties om vlotte leerlingen in een gewone klas tot hun recht te laten komen. Hoe bied je ook hen passend onderwijs, hoe voorkom je faalangst, perfectionisme, onderpresteren? Met handige registratieformulieren om het werk en de ontwikkeling van leerlingen in de gaten te houden.

Hilda Algra, Kwintessens 2009

Kinderen en... keuzen maken geeft de leraar handreikingen om leerlingen te helpen zich bewust te worden van de vele vormen van reclame, groepsdruk, beïnvloeding en verleiding en daarmee om te gaan. Reclame en beïnvloeding worden niet categorisch afgewezen. Het gaat er vooral om dat kinderen bewust kiezen of ze zich door iets of iemand laten verleiden.

Voorbeeld les onderbouw: De tor die niet tot tien kon tellen (pdf) - Tor kan niet wachten tot de taart klaar is.
Voorbeeld les bovenbouw: De groep de baas (pdf) - Wie is de baas: de groep of jijzelf? Hoe beïnvloedbaar ben je? Een zelftest voor kinderen.

Kwintessens 2007

Rust, aandacht en concentratie

Praktisch, didactisch handboek voor studenten en leraren, vol handvatten om rust en concentratie in de klas te vergroten. Met achtergrondinformatie en heel veel oefeningen om met de groep of individueel te doen.


Ineke Dolfsma-Troost en Hilda Algra, Kwintessens, 2008