boek over leerproblemen en gedragsproblemen

Suggesties voor de begeleiding van kinderen met autismespectrumstoornissen, ADHD, leerstoornissen, angsten, spraak- en taalstoornissen en opstandig en agressief gedrag. Met achtergrondinformatie over deze leer- en gedragsstoornissen, informatie over passend onderwijs en lessuggesties om diversiteit in leerstijlen bespreekbaar te maken en solidariteit en cohesie in de klas te bevorderen. Hilda Algra en Ineke Dolfsma-Troost; Kwintessens, 2010.

 

Lees meer...

De wereld ziet er voor geen enkel kind hetzelfde uit. De één beleeft de dingen meer vanuit de beweging, de ander vanuit de vorm en weer een ander vanuit het verhaal of de betekenis. Hoe kunnen leerkrachten de leerstijl, het talent of de intelligentie van kinderen herkennen en deze op de best mogelijke wijze inzetten bij het leerproces? De inhoud van het boek sluit goed aan bij de dagelijkse schoolpraktijk.

 

Lees meer...

Een praktische wegwijzer voor het primair onderwijs aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen en jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In heldere taal biedt het een overzicht van de (tot 2009) gangbare theorieën en praktische suggesties om vlotte leerlingen in een gewone klas tot hun recht te laten komen. Hoe bied je ook hen passend onderwijs, hoe voorkom je faalangst, perfectionisme, onderpresteren? Met handige registratieformulieren om het werk en de ontwikkeling van leerlingen in de gaten te houden.

De laatste exemplaren: van € 39,95 voor € 19,95 inclusief verzendkosten.
Bestel Ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid online

>LET OP: In verband met mijn verhuizing is de webwinkel gesloten tot 11 februari 2019

Lees meer...

Rust, aandacht en concentratie

Leraren geven aan dat kinderen steeds meer moeite hebben zich te concentreren. Deze uitgave biedt handvatten om rust en concentratie in de klas te vergroten. Boordevol praktische handreikingen, achtergrondinformatie en heel veel oefeningen om met de groep of individueel te doen.

Lees meer...

Een wereld gaat open bevat lesmateriaal voor de middenbouw voor sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling.
De uitgaven bestaan uit een ringband met een handleiding. De thema's sluiten aan bij de leefwereld van kinderen tussen de 7 en 10 jaar en verbreden hun blik op de wereld om hen.

 

Lees meer...