Een praktische wegwijzer voor het primair onderwijs aan begaafde en hoogbegaafde leerlingen en jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. In heldere taal biedt het een overzicht van de (tot 2009) gangbare theorieën en praktische suggesties om vlotte leerlingen in een gewone klas tot hun recht te laten komen. Hoe bied je ook hen passend onderwijs, hoe voorkom je faalangst, perfectionisme, onderpresteren? Met handige registratieformulieren om het werk en de ontwikkeling van leerlingen in de gaten te houden.

De laatste exemplaren: van € 39,95 voor € 19,95 inclusief verzendkosten.
Bestel Ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid online

>LET OP: In verband met mijn verhuizing is de webwinkel gesloten tot 11 februari 2019

Hilda Algra, Kwintessens 2009

Het boek brengt de belangrijkste, tot 2009 gangbare, theorieën terug tot wat relevant is voor het onderwijs aan basisschoolleerlingen. Het schept orde in de chaos van lijstjes over hoe je een hoogbegaafd kind zou kunnen herkennen en maakt korte metten met vooroordelen over hoogbegaafdheid.
Daarna wordt dieper ingegaan op de verschillende manieren om het standaard lesaanbod aan te passen voor (hoog)begaafde kinderen. Bekend zijn het indikken van de stof, verrijken en verdiepen en versnellen en het groeperen van snellere leerlingen in plusklassen. In 'Ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid' lees je hoe elk van die methodes in zijn werk gaat en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Uitgebreid wordt ingegaan op voortoetsen als methode die voor de hele klas zinvol kan zijn, ongeacht de begaafdheid van de leerlingen. Ook leer je hoe je kunt werken met een meerkeuze-verrijkingsmenu, waarom je verrijkingswerk moet beoordelen en hoe je dat kunt organiseren zonder al te veel tijd te moeten investeren. En hoe ga je met ouders van deze leerlingen om?
Enkele meer speelse verrijkingsmaterialen zijn getest door een jeugdpanel.

Vragen over het boek? Neem contact met me op.

Inhoud 'Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid'

 1.  Inleiding

  DEEL 1: ONTWIKKELINGSVOORSPRONG EN HOOGBEGAAFDHEID NADER BEKEKEN

 2. Wat is (hoog)begaafdheid?
  2.1 Definities en modellen
  * Intelligentie
  * Meer dan intelligentie alleen
  2.2 Kenmerken

 3. Signaleren en diagnosticeren
  3.1 Misverstanden en vooroordelen
  3.2 Globale indruk en zelfselectie
  3.3 Systematisch screenen
  * kleuters
  * midden- en bovenbouw
  3.4 Diagnostiek
  3.5 Moeilijker te signaleren groepen

 4. Als het onderwijs niet aansluit
  4.1 Signalen dat het onderwijs niet aansluit
  4.2 Onderpresteren
  * Mogelijke oorzaken van onderpresteren
  * Identificatie van onderpresteerders
  * Omgang met onderpresteerders
  4.3 Verveling en storend gedrag

 5. Extra uitdagingen voor de leraar
  5.1 Perfectionisme en faalangst
  * Signalement van de perfectionist
  * Mogelijke oorzaken perfectionisme
  * Omgang met een perfectionistisch kind
  5.2 Creatieve denkers
  * Omgang met een creatieve denker
  5.3 Andere ontwikkeling, toch kind

  DEEL 2: NAAR EEN AANBOD DAT PAST

 6. Over aanbod in het algemeen
  6.1 Deskundigheid leraar
  6.2 Houding leraar
  6.3 Breed aanbod
  6.4 Differentiatie door expliciete aandacht voor verschillen
  * Voor dames en heren apart
  * Gezien worden als allochtoon
  * Meerdere intelligenties

 7. Indikken
  * Hoe indikken

 8. Verrijken en verdiepen
  8.1 Voortoetsen
  8.2 De aard van verrijkingswerk
  8.3 Meerkeuzemenu verrijking
  8.4 Begeleiding verrijkingswerk
  * Leercontracten
  * Logblad
  * Leesresponsformulier
  8.5 Beoordeling verrijkingswerk
  8.6 Plusklassen
  8.7 Aparte klassen voor hoogbegaafde kinderen

 9. Versnellen
  9.1 Sociale en emotionele ontwikkeling
  9.2 Jong naar het voortgezet onderwijs

 10. Ouders
  10.1 Ouders als informatiebron
  10.2 Ouders als samenwerkingspartners
  10.3 Ouders als vrijwilligers
  10.4 Vermeende hoogbegaafdheid?
  10.5 Emoties rond hoogbegaafdheid

 11. Materialen
  11.1 Signaleringsmateriaal en protocollen
  11.2 Leerondersteunend materiaal
  * Gom (grafische organisatiemethoden)
  11.3 Verrijkings- en verdiepingsmateriaal
  * Logische breinbrekers
  * Kinderen in oorlogstijd
  * Tridio
  * Tridio C
  * Cryptologisch
  * Khet
  * Numbers league
  * Eenpersoonspuzzels
  * Karo
  * Ein-o-science
  * Set

 12. Bijlagen
  Verder lezen
  Zelfevaluatieformulier
  Leercontract
  Logblad
  Registratieformulier voor indikken en verrijken
  Verrijkingscontract
  Organisaties
  Literatuur

BESTELLEN

Pin It