boek over leerproblemen en gedragsproblemen

Suggesties voor de begeleiding van kinderen met autismespectrumstoornissen, ADHD, leerstoornissen, angsten, spraak- en taalstoornissen en opstandig en agressief gedrag. Met achtergrondinformatie over deze leer- en gedragsstoornissen, informatie over passend onderwijs en lessuggesties om diversiteit in leerstijlen bespreekbaar te maken en solidariteit en cohesie in de klas te bevorderen. Hilda Algra en Ineke Dolfsma-Troost; Kwintessens, 2010.

 

 

Een roeiles. Alle kinderen hebben de opdracht om naar de overkant te gaan, elk in hun eigen bootje. Het is geen wedstrijd, maar ze mogen er ook niet de hele dag over doen. Sommigen steken gelijk van wal en hebben de slag al snel te pakken. Anderen hebben er merkbaar meer moeite mee. Ze gaan langzamer, houden geen koers, scheppen vooral lucht met hun spanen of draaien rondjes.
De coach probeert per roeier te achterhalen wat eraan schort. 'Nikkie, je rechter roeispaan dieper insteken! Ga maar iets meer naar rechts zitten, dan kun je er beter bij. En Faisal, wat is er met je linker roeispaan aan de hand?'' Faisal tilt zijn linker roeispaan in de lucht: 'Er zit een hartstikke groot gat in, dat is niet eerlijk!'

Nee, eerlijk is het niet. Deze roeitocht is het leven van kinderen op school: ze moeten roeien met de riemen die ze hebben. Een scheve roeispaan of eentje met een gat erin betekent niet dat je niets meer kunt, maar wel dat je hem anders moet hanteren om vooruit te komen. De coach/leraar heeft het er maar druk mee: dertig verschillende roeiertjes in de klas. Eén algemene roei-instructie voldoet niet, ze moet per kind uitzoeken op welke manier het zijn bootje het beste vooruit krijgt. Dat is vaak een kwestie van samen proberen en leren.

'Roeien met de riemen die je hebt' biedt geen standaardaanpak, maar handvatten die de leraar kunnen helpen de juiste begeleiding te vinden voor elk kind. Omdat ieder kind - ook het kind met een 'etiketje' - uniek is.

Recensie

Kloek, rijk vademecum waarin op toegankelijke en praktische wijze een handreiking wordt geboden aan leraren en groepsmedewerkers in het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) voor het (leren) omgaan met leer- of gedragsproblemen. De goede toon van deze uitgave wordt meteen gezet door het motto, waarin centraal staat dat 'niets' lukt als de liefde voor leerlingen ontbreekt. (...) Inzicht in de problematiek zorgt ervoor dat leraar en leerling sámen anders kunnen leren omgaan met het probleem dat zich voordoet.
Mart Seerden, Biblion

Lees de complete recensie bij Biblion.

 

BESTELLEN

Pin It