boek over leerproblemen en gedragsproblemen

'Kloek, rijk vademecum waarin op toegankelijke en praktische wijze een handreiking wordt geboden aan leraren en groepsmedewerkers in het primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs) voor het (leren) omgaan met leer- of gedragsproblemen. De goede toon van deze uitgave wordt meteen gezet door het motto, waarin centraal staat dat 'niets' lukt als de liefde voor leerlingen ontbreekt. (...) Inzicht in de problematiek zorgt ervoor dat leraar en leerling sámen anders kunnen leren omgaan met het probleem dat zich voordoet.'
Mart Seerden, Biblion

Hilda Algra en Ineke Dolfsma-Troost; Kwintessens, 2010.