Jonathan durft! Samen met zijn wapendrager neemt hij het op tegen de Filistijnen. Maar zijn vader, koning Saul, is kwistig met eden en vervloekingen. Dat kost Jonathan bijna het leven. Het volk kan nog net voorkomen dat Jonathan gedood wordt.

Jonatan de held

1 Samuël 14

‘Ik heb een idee. Niet verder vertellen!’ fluistert Jonathan tegen zijn wapendrager. ‘Wij gaan morgenochtend samen die wachtpost daar op de rots overvallen.’ Met grote verschrikte ogen kijkt de jongen naar zijn baas: ‘Durft u dat? Alleen wij twee?’ ‘Ik wel. Jij ook?’ De jongen aarzelt. ‘Het komt goed, vertrouw me maar. Voor God maakt het niet uit of je met twee of met tweeduizend bent. Als Hij voor ons is, winnen wij.’ ‘Als u het zegt.’ gehoorzaamt de jongen.

Nog voor zonsopgang sluipen ze stiekem het kamp uit, naar de bergpas die beheerst wordt door de Filistijnen. De bergpas loopt tussen twee rotspieken door. Bovenop die pieken zijn militaire posten. Niemand kan ongemerkt passeren.
In de schemering komen Jonathan en de jongen in de buurt van de rotsen. Ze schuilen achter een struik. Tegen het licht van de opkomende zon zien ze de silhouetten van de wachters met hun puntige helmen en scherpe speren. Twee op elke rots. ‘Luister.’ fluistert Jonathan. ‘Straks komen we tevoorschijn, dan zullen ze ons zien. Als ze naar beneden komen, blijven we staan. Maar als ze ons naar boven roepen, is dat een teken dat God ons de overwinning geeft. Ben je er klaar voor?’ ‘Klaar!’ Daar gaan ze, over het open veld, naar de bergpas.

‘Kijk daar nou!’ roept een wachter vanaf de rots. ‘De Hebreeën komen uit hun schuilhoeken.’ Hij richt zijn pijl op hen. ‘Hé daar, kom eens naar boven. Dan zullen we jullie eens wat vertellen!’ Jonathan klimt op handen en voeten tegen de steile rots op. Achter hem klautert zijn wapendrager, zijn speer- en pijlenkokers rammelen op zijn rug. Wat zou er gebeuren? Ze zullen wel gegijzeld worden. Maar als Jonathan boven is, vallen de militairen zomaar om! De jongen loopt achter Jonathan en steekt ze met een pijl uit zijn koker stuk voor stuk dood, wel twintig man. De aarde begint te trillen en schudden. Alle Filistijnen raken in paniek. Saul in het kamp beneden hoort het lawaai en merkt dat Jonathan weg is. Hij komt hem met zijn leger te hulp. Alle Israelieten die zich verscholen hadden, durven nu ook en komen meevechten. Zo heroveren ze het land en achtervolgen de Filistijnen, kilometer na kilometer... Tot ze bijna niet meer kunnen. Steeds langzamer gaat het.

Jonathan sloft door het bos. Hij is bekaf. Maar dan ziet hij onder een boom zomaar honingraten op de grond liggen, vol met zoete honing. Vreemd dat anderen vóór hen die niet hebben gegeten. Hij prikt met de punt van zijn stok in de honing en proeft ervan. Heerlijk! Hij voelt zich weer sterk worden. Een soldaat roept verschrikt ‘Niet doen! Uw vader heeft een vloek uitgesproken. Wie vandaag eet, zal sterven. Zo dacht hij sneller te kunnen winnen.’ Maar het is al te laat: Jonathan heeft al gegeten. ‘Wat een domme zet van mijn vader,’ vindt Jonathan. ‘Als iedereen had mogen eten, hadden we veel meer Filistijnen verslagen. Iedereen is uitgeput van de honger!’

Saul wil het liefst tot de ochtend doorvechten en zoveel mogelijk Filistijnen verslaan. Maar de priester stelt voor om het eerst aan God te vragen. God zwijgt echter. God is kwaad, denkt Saul. ‘Welke zonde is er onder jullie, dat God zwijgt?’ Iedereen houdt zijn kaken op elkaar. Ook Jonathan durft niets te zeggen. Dan laat Saul loten. Op die manier zal God de schuldige aanwijzen. Het volk gaat aan de ene kant staan, Jonathan en Saul aan de andere kant. Het lot wijst naar Saul en Jonathan. ‘Werp nu het lot tussen Jonathan en mij.’ Jonathan wordt aangewezen. ‘Wat heb je gedaan?’ vraagt Saul ‘Ik heb in het bos wat honing geproefd. Ik ben bereid te sterven.’ ‘Ik heb het gezworen’ antwoordt Saul, ‘je zult moeten sterven.’
‘Nee! Niet Jonathan!’ roepen de mensen. Hij is een held. Hij heeft met Gods hulp ons deze overwinning geschonken.’ Zo wordt Jonathan door het volk gered.
Pin It

Auteursrecht

Op dit werk rust auteursrecht. Wil je het voorlezen in een groep? Prima, maar laat het me even weten. Publiceren op papier of web? Vraag naar de voorwaarden.  © Hilda Algra

typemachien