Zorg in Zoetermeer deel 6: Stichting De Jutters (jeugdzorg)

De Zoetermeerder wordt omringd door zorg. Met sommige instellingen krijgt iedereen te maken, van andere maakt een veel kleinere groep mensen - met speciale zorgbehoeften - gebruik. Deze serie Zorg in Zoetermeer neemt u mee op een rondleiding langs Zoetermeerse zorginstellingen. Aflevering 6: Stichting De Jutters


Het gaat niet goed met Mariska. Ze sluit zich op in haar kamer of hangt lusteloos op de bank. 's Nachts spookt ze door het huis omdat ze niet kan slapen. Ze eet weinig, op enkele vreetbuien na. Ze kan plotseling in woede uitbarsten. Dan is het huis te klein. Alles wat ze in haar handen krijgt, smijt ze kapot. Na zo'n bui heeft Mariska spijt en huilt hartverscheurend. Haar moeder komt er niet achter wat Mariska dwars zit. Mariska zegt het zelf ook niet te weten. Ze voelt zich alleen doodongelukkig, maar weet niet waarom.

Haar moeder maakt een afspraak met de huisarts. “Hoort dit allemaal bij de puberteit, of is er meer aan de hand? Ik vind het vreselijk om te zien hoe moeilijk ze het heeft. Ik herken mijn meisje niet meer. Waar is die sprankelende, vrolijke dochter van een jaar geleden gebleven? Soms ben ik bang dat ze zichzelf iets aan zal doen.” De huisarts maakt een afspraak bij Bureau Jeugdzorg, die hen aanmeldt bij De Jutters. De Jutters zitten midden in het stadshart van Zoetermeer, op de tweede verdieping van het gebouw van het CWI aan het Westwaarts. Daar brengen Mariska en haar moeder samen met een hulpverlener van De Jutters hun vragen en problemen in kaart. Ze overleggen in welke richting ze een oplossing zouden kunnen zoeken en bespreken een alternatief voor als er een te lange wachtlijst blijkt te zijn. Een week later, na de teambespreking, belt de hulpverlener met de mededeling dat Mariska over drie weken terecht kan. Mariska en haar moeder zijn opgelucht. Er gaat in ieder geval iets gebeuren, want zo kon het niet langer.

De Jutters biedt hulp bij vermoedens van psycho-sociale of psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren tussen nul en eenentwintig jaar. De kinderen en jongeren die hulp vragen, kunnen bijvoorbeeld moeilijk contact maken met leeftijdgenoten of al een tijd last hebben van somberheid die maar niet overgaat. Ze hebben misschien erg vaak ruzie of zijn bang voor van alles. En ook ouders met kinderen waarvan vermoed wordt dat ze ADHD hebben of misschien een vorm van autisme hebben, kunnen bij De Jutters terecht.

Na een intake wordt gezocht naar een passende hulpverleningsvorm.

“We zoeken telkens samen met de cliënt naar antwoord op de vragen: wat is er aan de hand en hoe kun je daarmee omgaan,” legt Yvonne Ouwens, manager bedrijfsvoering bij De Jutters, uit. “Het hoeft niet altijd te betekenen dat er eerst uitgebreid allerlei tests worden afgenomen. Vaak blijken de ouders en de jongere, bij even doorvragen, heel goed te kunnen aangeven waar het probleem zit. Dat verrast me iedere keer weer. Als dat helder is kun je aan de slag en hoef je niet te wachten tot een heel onderzoekstraject is afgerond. Want die onderzoeken kosten soms veel tijd. Als het niet echt nodig is en als het kind en zijn ouders het ook goed vinden, gaan we soms liever in die tijd al aan het werk. Het gaat toch ook niet om het etiket. Het gaat erom dat er een probleem is waar je een oplossing voor zoekt.”

Drie typen van zorg biedt De Jutters. Ambulante hulp – bijvoorbeeld eens in de week een uur - komt het meeste voor. De hulp kan bestaan uit gesprekken met de jongere en eventueel de ouders, of uit speltherapie, creatieve therapie of bijvoorbeeld een training Sociale Vaardigheden. “Voor ouders van kinderen met ADHD hebben we nu ook een groep. Naast praktische informatie, vinden de ouders veel herkenning bij elkaar in die groep. Er is zoveel belangstelling voor, dat er inmiddels een wachtlijst is.”

De Jutters heeft een breed scala aan hulpvormen, en werkt samen met andere instellingen om de juiste hulp te kunnen aanbieden. Als ambulante hulp niet voldoende is, is deeltijdbehandeling een optie. Twee of drie dagen per week is men dan overdag met het behandelprogramma bezig. Voor sommige kinderen is een tijdelijke opname in de kliniek nodig.

“Daarnaast nemen we soms zelf het initiatief om hulp aan te bieden. Bijvoorbeeld aan scholen, als er iets ernstigs is gebeurd. Zoals het overlijden van een kind, of bij andere schokkende gebeurtenissen. Wat betekent zoiets voor de leerkrachten, wat betekent het voor de klas? Soms reiken we suggesties aan, soms voeren we een gesprek met de klas. Maar soms ook adviseren we om niets te doen, gewoon te wachten tot de kinderen zelf met vragen komen. De flexibiliteit van kinderen is ongelooflijk. Waar volwassenen vreselijk van schrikken, kunnen kinderen heel even op reageren en dan weer verder gaan met spelen. Je kunt het niet voorspellen. Kinderen verwerken dingen op hun eigen manier. Ouders merken het meestal goed als een kind wel hulp nodig heeft.”

Met nadruk geeft Ouwens aan dat het merendeel van de problemen tijdelijk is. “Soms gaat het niet over, zoals ADHD. Maar dan kunnen we helpen om er zo goed mogelijk mee om te gaan. De Jutters biedt hulp bij ernstige problemen. Als kinderen hier komen is er wel wat aan de hand. Maar dat wil beslist niet zeggen dat ze die problemen de rest van hun leven zullen hebben. Kinderen en jongeren kunnen door omstandigheden helemaal klem komen te zitten met zichzelf of hun omgeving. In zulke gevallen biedt De Jutters ondersteuning. Meestal kunnen het kind of de jongere en zijn of haar ouders daarna weer zelf verder.”
Pin It

Auteursrecht

Op dit werk rust auteursrecht. Wil je het voorlezen in een groep? Prima, maar laat het me even weten. Publiceren op papier of web? Vraag naar de voorwaarden.  © Hilda Algra

typemachien