Zorg in Zoetermeer deel 4: 't Lange Land Ziekenhuis

De Zoetermeerder wordt omringd door zorg. Met sommige instellingen krijgt iedereen te maken, van andere maakt een veel kleinere groep mensen - met speciale zorgbehoeften - gebruik. Deze serie 'Zorg in Zoetermeer' neemt u mee op een rondleiding langs Zoetermeerse zorginstellingen. Aflevering 4: 't Lange Land Ziekenhuis.


In de bloembakken bloeien violen en tulpen uitbundig. Bomen staan in volle bloei. En op de bovenste verdieping van 't Lange Land Ziekenhuis hangen schetsen van de recente groeiplannen. In de komende jaren zal het ziekenhuis met zeventig procent uitbreiden. Daarmee hoort het tot de weinige ziekenhuizen in Nederland die uitbreiden.

Paul Ansems, voorzitter van de Raad van Bestuur van 't Lange Land Ziekenhuis, heeft 'een lentegevoel'. De grote ziektekostenverzekeraars hebben hun fiat gegeven aan de groei van het ziekenhuis. Die groei hangt samen met de groei van de bevolking in Oosterheem, Leidschenveen, de 3B-hoek en Nootdorp- Pijnacker. Daarnaast speelt de vergrijzing een rol. Zoetermeer vergrijst meer dan gemiddeld. Dat betekent dat meer medische zorg nodig is op het gebied van ouderdomsziekten als diabetes, tumoren, hartkwalen en neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Alzheimer of herseninfarcten). Ansems: "De aandoeningen zijn meestal complexer bij ouderen. Ze hebben doorgaans meer problemen tegelijk en belanden vaker op de intensive care." Tegelijkertijd betekenen de nieuwbouwwijken een toename van jonge gezinnen. Het aantal bevallingen en polikliniekbezoeken, zoals bijvoorbeeld de poli KNO zal daardoor toenemen.
Volwaardig

Er zijn dus meer mensen in de regio en de mensen die er zijn hebben gemiddeld meer medische zorg nodig. Maar de groeiplannen hangen ook samen met de ontwikkeling tot volwaardig Algemeen Ziekenhuis. "Nu nog moeten mensen voor een aantal ingrepen en onderzoeken naar Den Haag. Maar in principe moet iedereen die in Zoetermeer en omstreken woont in 't Lange Land Ziekenhuis terecht kunnen voor medische zorg." Nog dit jaar kan men in Zoetermeer terecht voor een hartcatheterisatie, het plaatsen van een pacemaker of een maagdarmonderzoek. En op korte termijn wordt de polikliniek plastische chirurgie in Zoetermeer gestart. Dergelijke uitbreidingen hebben heel wat voeten in de aarde. Ansems: "Je moet niet alleen ruimte vrijmaken en apparatuur aanschaffen, maar ook personeel werven. Met een specialist alleen ben je er nog niet, deze moet ook assistenten hebben.' Uiterlijk begin 2006 start de bouw van de gecombineerde Spoedeisende hulp /huisartsenpost aan de Brechtzijde, met op de bovenverdieping een extra operatiekamer. Nu gaat de patiënt zelf soms rechtstreeks naar de Spoedeisende Hulp, terwijl ide huisarts hem prima had kunnen behandelen. Straks is er één voordeur en zorgen medewerkers dat de patiënt de juiste hulp krijgt.

De grote uitbreiding komt aan de kant van de Aziëweg. Ansems denkt aan verdubbeling van het aantal parkeerplaatsen, maar dan liefst overdenkt, met daarboven de nieuwbouw. "Voordat we daarmee kunnen beginnen zijn we wel weer twee jaar verder. De plannen moeten nog uitgewerkt, bestemmingsplannen moeten gewijzigd, vergunningen geregeld."

"We zijn nog niet overbezet," zegt Ansems, "maar het is wel heel krap allemaal. Dat merk je aan de mate waarin de bedden bezet zijn, de druk op de poli, de bezettingsgraad van de operatiekamers, de werkbelasting van het personeel. Er valt altijd wel ergens iets te schuiven en altijd kun je nog wel kijken hoe het nóg efficiënter kan, maar we zitten wel aan de grens. We zijn hard toe aan die uitbreiding."
Zorgvrager centraal

Ondertussen doet het ziekenhuis zijn best de zorgvrager centraal te stellen. Steeds meer wordt de poliklinische zorg rond de patiënt georganiseerd. Zoals bij de mamapoli, waarmee het ziekenhuis in de jaren '90 een landelijke pionier was. Vrouwen die een verdacht bobbeltje in hun borst ontdekken en door de huisarts naar het ziekenhuis worden doorgestuurd, ondergaan op één dag alle benodigde onderzoeken. Zo hoeven ze niet onnodig lang in onzekerheid te verkeren. Ook op de diabetische voetpoli, de lymfepoli en het diabetesspreekuur werken medewerkers uit verschillende disciplines samen. Verder worden de wachttijden voor echografie bij buikklachten op zeer korte termijn teruggebracht van vier tot zes weken naar korter dan één week. Ook het splinternieuwe Zoetermeers Verwijsmodel biedt de zorgvrager voordelen. De huisarts verwijst digitaal door, de zorgvrager kan vaak op één dag in het ziekenhuis terecht voor onderzoek, specialistisch consult en zo nodig een kleine ingreep.

"Het vraagt wel meer van de medewerkers", geeft Ansems toe. Zij moeten meer gericht zijn op de zorgvrager, wat kan botsen met het eigen schema. En een periode van nieuwbouw zal ook veel onrust teweeg brengen. Maar het lentegevoel overheerst. "Het is vooral leuk om in een groeiend ziekenhuis te werken. Het is goed voor de sfeer, je kunt meedenken over ontwikkelingen in je vakgebied, werken met nieuwste apparatuur. Je hebt samen iets om naar uit te kijken."
Pin It

Auteursrecht

Op dit werk rust auteursrecht. Wil je het voorlezen in een groep? Prima, maar laat het me even weten. Publiceren op papier of web? Vraag naar de voorwaarden.  © Hilda Algra

typemachien