Zorg in Zoetermeer deel 7: Kwadraad

De Zoetermeerder wordt omringd door zorg. Met sommige instellingen krijgt iedereen te maken, van andere maakt een veel kleinere groep mensen - met speciale zorgbehoeften - gebruik. Deze serie 'Zorg in Zoetermeer' neemt u mee op een rondleiding langs Zoetermeerse zorginstellingen. Vandaag de zevende en laatste aflevering: Kwadraad


ZOETERMEER – 3B Gemeenten

“Zelfs al doe je het werk al twintig jaar, je weet voor een afspraak nooit precies hoe een gesprek zal lopen. Elke cliënt is anders. Dat maakt Maatschappelijk Werk zo verrassend.” Gerard Godschalk is regiomanager bij Kwadraad. De naam Kwadraad is een samenvoeging van kwa liteit en de draad weer oppakken. Dat is wat de stichting wil: op een professionele, maar toch persoonlijke manier mensen helpen de draad weer op te pakken waar ze hem even kwijt zijn geraakt. “Wij zijn er op getraind om mensen in een korte periode een goed overzicht te laten krijgen op hun situatie. We helpen structuur aan te brengen.”

Kwadraad is een jonge organisatie. Ze is in 2003 ontstaan uit het samengaan van het Algemeen Maatschappelijk Werk van drie regionale organisaties: de ZorgRing, Maatzorg/De Werven en de Vierstroom. Samen bestrijkt men nu een groot deel van Zuid-Holland.

Tachtig procent van het werk van Kwadraad is Algemeen Maatschappelijk werk. Samen met een hulpverlener proberen cliënten weer greep te krijgen op hun situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan over een vastgelopen relatie, problemen met de opvoeding, huisvesting, werk of financiën.

De hulp begint met een intake gesprek. Net zoals de slager steevast vraagt: ‘Anders nog iets?', vraagt ook de maatschappelijk werker voor het einde van het intakegesprek of de cliënt nog meer wil bespreken. “Lang niet alle mensen komen direct al met hun echte vraag op de proppen. Ze stellen eerst een simpele vraag om het contact op te bouwen en de betrouwbaarheid van de hulpverlener te checken. Pas als alles in orde is, vertellen ze over het eigenlijke probleem. Maar hoe eerder het totale beeld van de problemen helder is, des te beter. Soms kan een probleem daadwerkelijk opgelost worden. Andere keren is het vooral ermee leren leven, bijvoorbeeld met het gemis van een dierbare.”

Binnen twee weken krijgt de hulpvrager uitsluitsel over het vervolg. De wachtlijst kan variëren van twee weken tot enkele maanden. “Soms is er wel eerder plaats iets verderop en is het aan de cliënt of hij wil wachten of wat verder reizen.”

Naast individuele gesprekken biedt Kwadraad groepswerk en cursussen, zoals de cursus ‘Lekker in je relatie' en rouwverwerking. Samen met MOOI, het vroegere BOVOS, organiseert Kwadraad een cursus voor jonge moeders (tieners). Ze krijgen praktische informatie, maar minstens even belangrijk is steun en herkenning die ze bij elkaar vinden. Als jonge moeders lopen ze tegen min of meer dezelfde dingen aan op het gebied van opleiding, huisvesting, financiën en de veranderende rol van de eigen ouders.

Een “topper” vindt Godschalk de mannencursus. Een softe cursus is het volgens Godschalk beslist niet. Geen zweethutje op de hei of groepsgewijs navelstaren, maar een serie van tien bijeenkomsten met duidelijke thema's. Het gaat er over opvoeding van pubers of ze leren om te gaan met het ‘gezichtsverlies' als zijzelf werkloos worden en terwijl hun vrouw carrière maakt.

Welke hulp Kwadraad kan bieden, verschilt per gemeente. Dat hangt af van het aanbod van andere instellingen en de activiteiten die de betreffende gemeente subsidieert. Zo biedt Kwadraad bijvoorbeeld in Pijnacker-Nootdorp schuldhulpverlening. In Zoetermeer helpt Kwadraad wel bij budgetteren, maar regelt Bureau Schuldhulpverlening de schuldhulp. Opvoedbureaus horen in Zoetermeer bij De ZorgRing, terwijl die in de 3B -gemeenten onderdeel van Kwadraad zijn. “Voorlopig kunnen daar helaas geen nieuwe hulpvragers geholpen worden. Na de zomer nemen de Colleges van B&W een besluit of ze voor een nieuwe periode de opvoedbureaus zullen financieren.”

Sinds twee jaar heeft Kwadraad in Zoetermeer het project Outreachend Werken Meerzicht, waar op dit moment zestien gezinnen bij zijn aangemeld. Groot verschil met het andere werk is dat mensen niet zelf om hulp hoeven te vragen. Boris Stil, medewerker bij het project, geeft het verhaal van Sérise als voorbeeld.

Sérise heeft de moed opgegeven. Ze heeft hoge schulden. Gas en licht zijn afgesloten, bijna dagelijks staan er deurwaarders op de stoep. Gezond eten kan ze haar dochtertje van drie niet voorzetten. Ze heeft al een paar maanden de huur niet betaald, dus binnenkort zullen ze op straat worden gezet. Sérise wil er niet aan denken. Er is toch niks meer aan te doen. Tot overmaat van ramp wordt ze nog regelmatig lastiggevallen door haar ex.

“De gezinnen waar ik kom, hebben vaak slechte ervaringen met de hulpverlening. Ze zullen niet zelf om hulp vragen.” Maar als ze ten einde raad zijn, laten ze de maatschappelijk werker meestal wel binnen. “Er is een opeenstapeling van problemen, die allemaal met elkaar verweven zijn. Waar begin je dan als hulpverlener? Ik zoek eerst naar de dingen die wel goed gaan. Sérise was intelligent en heeft het erg lang volgehouden. Ik probeer haar te motiveren weer wat dingen op te pakken. Waar nodig neem ik zaken tijdelijk over. Ik zorg dat ze schuldhulpverlening krijgt, dat de gespecialiseerde gezinszorg komt helpen en dat er een paar dagen opvang voor het kind is. Later regel ik ook hulp voor de psychische problemen van de moeder.”

Het project Outreachend Werken is alleen nog in de Zoetermeerse wijk Meerzicht. Gerard Godschalk hoopt dat ook in andere wijken zulke projecten gestart kunnen worden. “We weten dat ook in Palenstein en Oosterheem steeds meer gezinnen in de knel raken. Er is nog genoeg te doen.”

Hilda Algra

N.B. De naam en details uit het voorbeeld van Sérise zijn gewijzigd in verband met de privacy.
Pin It

Auteursrecht

Op dit werk rust auteursrecht. Wil je het voorlezen in een groep? Prima, maar laat het me even weten. Publiceren op papier of web? Vraag naar de voorwaarden.  © Hilda Algra

typemachien