Zorg in Zoetermeer deel 5: GGD Zuid-Holland West
De Zoetermeerder wordt omringd door zorg. Met sommige instellingen krijgt iedereen te maken, van andere maakt een veel kleinere groep mensen - met speciale zorgbehoeften - gebruik. Deze serie Zorg in Zoetermeer neemt u mee op een rondleiding langs Zoetermeerse zorginstellingen. Aflevering 5: GGD Zuid-Holland West


In haar roze Minni Mouse-ondergoed en op blote voetjes trippelt de vijfjarige Minke naar de grote weegschaal. De jeugdarts van de GGD leest hardop haar gewicht en noteert dat in het dossier. Daarna moet Minke met haar rug tegen de meetlat gaan staan. 'Goed recht staan. Zet je voeten maar tegen de muur. En je hoofd recht. Mooi zo.' De arts schuift een plankje op het hoofd van het meisje en leest haar lengte af. Ook die wordt in het dossier genoteerd. Daarna moet Minke laten zien of ze kan hinkelen en over een rechte lijn kan lopen. Ook haar ogen en oren worden getest. Een half uurtje later kan Minke zich aankleden en terug naar school. Voorlopig hoeft ze niet terug te komen.

“De GGD is een organisatie die mensen medisch onderzoekt zonder dat er een klacht of probleem is,” vertelt Christine Kliphuis, communicatiemedewerker bij GGD Zuid-Holland West.

Alle scholieren krijgen in groep 2 en 7 van het basisonderwijs en in klas 2 van het voortgezet onderwijs een oproep voor het Periodiek Geneeskundig Onderzoek. Vorig schooljaar bezochten daarvoor ruim 3800 Zoetermeerse leerlingen de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Doel van het onderzoek is om eventuele stoornissen in de ontwikkeling zo vroeg mogelijk te ontdekken. Wanneer het onderzoek daartoe aanleiding geeft, volgt soms een extra consult. Een enkele keer wordt doorverwezen naar de huisarts die zo nodig weer kan verwijzen naar een specialist.

“Doordat we alle kinderen drie keer in hun leven onderzoeken, krijgen we een goed beeld van de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van de bevolking in zijn geheel. Daarop kunnen we onze preventieve activiteiten afstemmen.”
Beschermen en bevorderen

In Nederland zijn ongeveer veertig GGD's. De GGD Zuid-Holland West werkt voor de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Het hoofdkantoor staat aan de Brechtzijde in Zoetermeer. De Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst is een gemeentelijke instelling en heeft een breed takenpakket op het gebied van beschermen en bevorderen van de gezondheid. Zo zijn ze verantwoordelijk de bestrijding van infectieziekten., ze doen gezondheidsonderzoek, inspecteren kinderdagverblijven en geven gezondheidsvoorlichting.

Dianne Eshuis, gezondheidsvoorlichter: “De meeste mensen kennen ons van de vaccinaties voor verre reizen of van de schoolarts, onder andere bij de DTP/BMR-prik voor negenjarigen. Maar we geven ook gastlessen op scholen en voorlichting op ouderavonden. Bijvoorbeeld over genotmiddelen, seksualiteit of over voeding en beweging.” De drugsinfobus is bij scholen voor voortgezet onderwijs langs geweest om scholieren bewust te maken van de risico's van blowen. “Er doen soms vreemde fabels de ronde. Jongeren blijken elkaar wijs te maken dat je longen schoon worden van een joint. Of ze merken dat blowen helpt tegen examenvrees, maar hebben niet door dat het tegelijkertijd het kortetermijngeheugen aantast. Je vergeet dus gewoon wat je geleerd hebt.We houden niet van een opgeheven vingertje, we willen vooral informeren. Dat kan ook speels, zoals met een spel van Stivoro voor basisschoolleerlingen over roken, of met het blowkwartet. ”
Voedingspatroon

Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan voorlichting over een gezond voedingspatroon. Uit onderzoek blijkt dat dertien procent van de Zoetermeerse kinderen wel eens zonder ontbijt naar school gaat. En zeventien procent van hen heeft overgewicht of lijdt aan obesitas (ernstig overgewicht). Vooral op de basisschool zijn Zoetermeerders vaker dik dan kinderen uit de andere gemeenten in de regio.

De GGD kan zelf scholen benaderen met projecten en maakt protocollen voor scholen over bijvoorbeeld dood en rouw. Maar het komt ook voor dat scholen zelf met een verzoek komen. Meestal is er dan een aanleiding, bijvoorbeeld als een docent merkt dat een probleem speelt onder de leerlingen. De school kan advies op maat krijgen en gebruik maken een leskist over een bepaald thema. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen terecht bij het infocentrum aan de Brechtzijde. “Leerlingen kunnen hier materiaal bekijken en lenen als ze bijvoorbeeld een werkstuk willen maken over alcohol of over pesten.”

Instrueren van LOL-ouders die schoolkinderen regelmatig op luizen inspecteren. Onderzoeken van klachten over milieuvervuiling of van geruchten over epidemieën. Mensen die zichzelf en hun huis ernstig verwaarlozen en geen hulp lijken te accepteren tóch proberen te helpen. Signaleren van verwaarlozing of mishandeling... Er lijkt geen einde te komen aan de waslijst activiteiten en projecten van GGD Zuid-Holland West.

Eshuis: “Ja, er gebeurt van alles. Dit is écht een heel leuke organisatie!”
Pin It

Auteursrecht

Op dit werk rust auteursrecht. Wil je het voorlezen in een groep? Prima, maar laat het me even weten. Publiceren op papier of web? Vraag naar de voorwaarden.  © Hilda Algra

typemachien