Kinder- en Jeugdboeken

De wisseltante

kanjerklas front m2  

De wisseltante (Juffrouw Emmens) - Deel 2 in de serie Kanjerklas

De Kanjerklas (Juffrouw Emmens) - Geen kind is normaal, gelukkig maar.  
 wijwillenhetanders spelenmetheiligvuur cadeauopa
Wij willen het anders! (Damon/Echelon) - Over het joodse meisje Nahal en haar volk. Spelen met heilig vuur (Damon/Echelon) - Erna maakt kennis met het hindoeïsme.

Cadeau voor Opa (Kwintessens) - Emma en het gedachtegoed van Martin Luther King.

Voor leerkrachten en ouders

kinderen en keuzen maken Kinderen en... keuzen maken (over reclame, beïnvloeding en groepsdruk) kerust Kinderen en... rust, aandacht en concentratie (i.s.m. Ineke Dolfsma-Troost)
hoogbegaafdheid Ontwikkelingsvoorsprong en (hoog)begaafdheid talenten Het ontdekken van talenten (i.s.m. Frank de Kiefte)
leerproblemen Kinderen en... roeien met de riemen die je hebt. Praktisch omgaan met leer- en gedragsproblemen in de klas. (i.s.m. Ineke Dolfsma-Troost) wereld gaat open Een wereld gaat open (lesmappen middenbouw basisonderwijs)

 Overige boeken

luistereensnaarmij Luister eens naar mij. Dak- en thuisloosheid in Den Haag overderand Over de rand. Mensen met psychiatrische problemen in Den Haag
beeldspraak Bijdragen in
Beeldspraak, jongerenbijbel (Narratio)
Agastya drinkt de zee leeg Bijdragen in
Agastya drinkt de zee leeg (Verhalen uit wereldgodsdiensten, Kwintessens/Meinema/Pelckmans)
dewegvandegroep Bijdrage in
De weg van de groep (Meinema)
lichtpuntjes Bijdragen in
Vijftig en één lichtpuntjes

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It